Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

myzone
17:20
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viatoffifee toffifee
myzone
17:20
1982 54f9 500
Reposted frommeem meem viaolivierk olivierk
myzone
17:20
myzone
17:19
7237 1cd9 500
Reposted fromfungi fungi viaolivierk olivierk
myzone
17:18
Reposted fromFlau Flau viaTander Tander
myzone
17:17
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaForestMan ForestMan
myzone
17:17
6542 d912
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolivierk olivierk
myzone
17:16
myzone
17:16
Reposted frombluuu bluuu viaolivierk olivierk
myzone
17:14
1158 8f84
Reposted fromcocomove cocomove viatoffifee toffifee
myzone
17:11
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
myzone
17:11
2561 2aa5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeattman beattman
myzone
17:11
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
myzone
17:10
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaparrtyzant parrtyzant
17:08
0734 3529 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
myzone
17:08
myzone
17:08

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
myzone
17:07
myzone
17:07
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viabeattman beattman
myzone
17:06
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl