Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2016

myzone
22:06
myzone
22:06
Kiedyś wyobrażałam sobie, że miłosć to jedno uczucie. Wielkie, wspaniałe, nieskomplikowane uczucie. Ale to nie było nic w tym rodzaju. Miłość składa się z mnóstwa rzeczy. Z zaufania i seksu, ze śmiechu, żalu, przebaczenia, nadziei...Właściwie ze wszystkiego. A jeśli znajdziecie właściwą osobę, wszystkie te rzeczy razem znaczą więcej, niż gdyby je zsumować po kolei.
— 'Zawrót głowy' Spohie McKenzie
Reposted fromviszys viszys viaawakened awakened
myzone
22:05
grafika couple, drawing, and gif
Reposted fromweightless weightless viaawakened awakened
myzone
22:05
W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaawakened awakened
myzone
22:04
7905 f48d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakeeplooking keeplooking
myzone
22:04
9584 c2ad
myzone
22:03
6452 095b
myzone
22:03
1049 e9b0
Reposted frompannakojot pannakojot viaRastaPrincess RastaPrincess
myzone
15:07
8827 6c11
Reposted fromsaiwala saiwala viaaniuszka aniuszka
myzone
14:33
3347 d05c
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaaniuszka aniuszka
myzone
14:31
grafika gif
Reposted fromweightless weightless viaaniuszka aniuszka
myzone
14:29
6440 d146
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
myzone
14:29
Reposted fromshakeme shakeme
myzone
14:25
9926 2b35 500
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viaaniuszka aniuszka
myzone
14:25
8069 8777
myzone
14:24
myzone
14:24
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
myzone
14:24
myzone
14:23
14:23
0386 42b0
Reposted fromvianne vianne viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl